Sundholmen Personlig Assistans – Ditt personliga assistansbolag

Vi är en anordnare inom personlig assistans och vi vänder oss till kunder i hela Sverige. Sundholmen Personlig Assistans riktar sig till såväl barn och ungdomar som vuxna med en funktionsnedsättning och vi har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva assistansverksamhet inom samtliga personkretsar.

Enligt oss finns det ingen universallösning som går att applicera på alla assistansuppdrag. Vår utgångspunkt är att alla situationer är unika. Vårt mål är att erbjuda en individuellt utformad, personlig och professionell helhetslösning inom personlig assistans.


Som kund hos oss


"Sundholmen erbjuder personlig och professionell assistans"

Som kund i Sundholmen Personlig Assistans är vi dig behjälplig, enligt dina önskemål, med allt från rekrytering och bemanningsplanering till myndighetskontakter, hjälp med ansökningar och omprövningar. Som kund hos oss får du vara med och planera utförandet av den personliga assistansen och du får välja dina egna personliga assistenter. Genom regelbunden och personlig kontakt säkerställer vi att du som kund känner dig delaktig, trygg och nöjd med hur din personliga assistans är utformad.

Målet är att kunna vara dig som kund behjälplig med att skapa förutsättningar för att du ska kunna leva det liv du önskar leva – på dina villkor.

För dig som kund

 • Personligt och professionellt utformad administration
 • Närvarande och tillgängliga kontaktpersoner
 • Delaktighet på dina villkor
 • Rekrytering enligt dina önskemål
 • Schemaläggning utifrån dina behov och gällande beslut
 • Stöd vid ansökningar och omprövningar
 • Full koll på din assistans via egen inloggning till webbaserad tidredovisning
 • Kompetensutveckling till assistenterna utifrån ditt behov

Som assistent hos oss

100 Anställda!

Vi välkommnar vår nya medarbetare och firar 100 anställda.

Det är viktigt för oss att vara en god arbetsgivare. Våra personliga assistenter är vår viktigaste tillgång och vi månar om goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö. Vi har därför anslutit oss till kollektivavtal Bransch G – Personlig Assistans vilket tagits fram av Kommunal och Vårdföretagarna. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor såsom arbetstid, ob-ersättning och semester. Kollektivavtalet innebär också att vi som arbetsgivare tecknar en rad försäkringar för att tillförsäkra trygghet vid sjukdom eller skada. Sundholmen Personlig Assistans erbjuder kollektivavtalsenlig pensionsavsättning och förmånligt friskvårdsbidrag.

För dig som assistent

 • Personlig och professionell arbetsledning
 • Närvarande och tillgängliga kontaktpersoner
 • Kollektivavtal
 • Försäkringar och pensionsavsättning enligt kollektivavtal
 • Förmånligt friskvårdsbidrag
 • Enkel och överskådlig administration av arbetade tider via webbaserad tidredovisning
 • Kompetensutveckling
 • Vi arbetar systematiskt för en god arbetsmiljö

Om oss

Vi som arbetar på Sundholmen Personlig Assistans har mer än 20 års samlad erfarenhet inom branschen. Grundarna av Sundholmen Personlig Assistans, Sara Allenmark af Rolén och Johan af Rolén, har sedan 2007 arbetat med kund- och personalansvar inom två större assistansföretag. Vi har under årens gång skaffat oss betydelsefulla kunskaper och erfarenheter inom såväl utförandet av den personliga assistansen som den lagstiftning som ligger till grund.

Johan af Rolén
Johan af Rolén

Verksamhetschef

Johan af Rolén har studerat arbetsvetenskap med inriktning mot kompetensutveckling vid Malmö Högskola. Johan har jobbat med administration av personlig assistans sedan 2005.

Sara Allenmark af Rolén
Sara Allenmark af Rolén

Verksamhetsansvarig

Sara Allenmark af Rolén har en beteendevetenskaplig examen med personalinriktning och arbetsrätt vid Lunds Universitet. Sara har arbetat med administration av personlig assistans sedan 2007 och har även arbetat som sektionschef inom LSS, Malmö Stad.

Anders Alm
Anders Alm

Administratör och tillgänglighetsrådgivare

Ryggmärgsskadad efter mopedolycka 1990. Brukare av assistans sedan 1994 och lever ett fritt, oberoende och självständigt liv tack vare sina assistenter. Spelat rullstolsrugby på SM nivå mellan 1996 – 2010. Numera blir det några mil på armcykeln varje år. Lyssnar gärna på Welle Erdball och Depeche Mode.


Transparensredovisning

Basfakta om företaget

I maj 2018 har Sundholmen Personlig Assistans AB 17 kunder och ca 100 anställda. Företaget har kontor på Ön, Limhamn. 2017 hade Sundholmen Personlig Assistans en omsättning på ca 26 miljoner kronor.

Mål och inriktning

Sundholmen Personlig Assistans är en anordnare av personlig assistans och vänder sig till kunder i hela Sverige. Sundholmen Personlig Assistans AB vänder sig till såväl barn och ungdomar som vuxna med funktionsnedsättning. Bolaget har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att bedriva assistansverksamhet inom samtliga personkretsar. Enligt oss finns det ingen universallösning som går att applicera på alla assistansuppdrag. Vår utgångspunkt är att alla situationer är unika. Vårt mål är att erbjuda en individuellt utformad, personlig och professionell helhetslösning inom personlig assistans. Utöver svenska talar vi engelska och spanska.

Kvalitet – Företagets självdeklaration

Sundholmen Personlig Assistans kvalitetsarbete utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Sundholmen Personlig Assistans ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska användas för att:

 1. Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 2. Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Sundholmen Personlig Assistans är ej med i något kvalitetsregister och har ej några nyckeltal relaterade till kvalitet då detta saknas för branschen personlig assistans.

Medarbetare på Sundholmen Personlig Assistans

Sundholmen Personlig Assistans har ca 100 anställda personliga assistenter. Då alla uppdrag är unika utgår Sundholmen Personlig Assistans från det individuella behovet vid rekrytering av personliga assistenter. De personliga egenskaperna tillsammans med de nödvändiga kunskaperna inom det enskilda uppdraget utgör kompetenskravet. Verksamhetscheferna som jobbar på Sundholmen Personlig Assistans, vilka har helhetsansvaret för assistansuppdraget, har beteendevetenskaplig examen samt utbildning inom arbetsrätt och ekonomi.

Sjukfrånvaro

2017 var sjukfrånvaron inom Sundholmen Personlig Assistans 3,15%.

Kollektivavtal

Sundholmen Personlig Assistans månar om goda anställningsvillkor och en trygg arbetsmiljö och är anslutna till kollektivavtal Bransch G – Personlig Assistans.

Ägare och styrelse

Organisationsnummer: 559021 – 3475
Bolagsform: Aktiebolag
Styrelse: Sara Allenmark af Rolén, ordinarie ledamot. Johan af Rolén, suppleant.
Säte: Limhamn, Malmö.
Företagsledning: Sara Allenmark af Rolén, verksamhetsansvarig. Johan af Rolén, verksamhetschef.
Ägare: Sara Allenmark af Rolén och Johan af Rolén

Ekonomi

För information om Sundholmen Personlig Assistans bokslut, nyckeltal såsom omsättning, årets resultat och vinstmarginal se allabolag.se: https://www.allabolag.se/5590213475/sundholmen-personlig-assistans-ab


Kontakt

Sundholmen Personlig Assistans AB
Sundskajen 4A,
216 43 Limhamn
Johan: 070-376 59 35
Sara: 073-532 51 24
johan@sundholmenassistans.se
sara@sundholmenassistans.se
anders@sundholmenassistans.se
Följ oss på sociala medier
Karta